Ing. Nikola Jantosová

Vystudovala jsem bakalářské studium na Univerzitě Karlově v Praze na 1. lékařské fakultě, obor: Zdravotnická technika (2011). Magisterské studium jsem absolvovala na Českém vysokém učení technickém na Fakultě biomedicínského inženýrství, obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (2013). V současnosti studuji doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika na FBMI ČVUT.

Vystudovala jsem bakalářské studium na Univerzitě Karlově v Praze na 1. lékařské fakultě, obor: Zdravotnická technika (2011). Magisterské studium jsem absolvovala na Českém vysokém učení technickém na Fakultě biomedicínského inženýrství, obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (2013), kde v současnosti studuji doktorské studium.

Tagged with:
Posted in Lidé