Studentská vědecká konference: Ekonomika a management ve zdravotnictví III.

Dne 6. června 2013 se v malém sále FBMI konala studentská vědecká konference “Ekonomika a management ve zdravotnictví – 3. ročník”.

Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie, managementu ve zdravotnictví či v propojení s HTA.

V rámci konference od 09 – 16 hodin bylo prezentováno 30 studentských prací na dané téma formou ústních referátů.

Program konference
Fotogalerie
Sborník příspěvků

Tagged with:
Posted in Aktuality, Uskutečněno