prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

E-mail: kneppo@fbmi.cvut.cz

tel. 224 359 901

Z hlediska odbornosti se věnuje problematikám jako jsou nejistoty při měření, metrologie a to zejména ve zdravotnictví a též problematice mapování srdečních potenciálů. Prof. Kneppo působí na ČVUT jako významný odborník, mimo jiné je předsedou oborové rady naší fakulty. Na FBMI přednáší v předmětech “Elektrická měření”, “Elektromagnetické pole živých organismů”, “Zdravotnická legislativa a normy”, “Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků” a “Řízení kvality ve zdravotnictví”. Současně je také školitelem doktorandů na FBMI ČVUT. Vzhledem k tomu, že má kompletní znalosti a praktické zkušenosti z oblasti techniky a managementu ve zdravotnictví dokáže velmi vhodně a účelně vytvořit synergický efekt těchto specializací, což umožňuje plnohodnotnou interdisciplinární výuku v daném oboru.

CV a přehled publikací

Tagged with:
Posted in Lidé