Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.

Vystudovala jsem bakalářské studium na Vysoké škole chemicko-technologické, obor: Procesní inženýrství, informatika a management. Dále jsem studovala magisterský obor na Českém vysokém učení technickém na Fakultě biomedicínského inženýrství (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví), kde v současnosti studuji doktorské studium a působím jako odborný pracovník. Zabývám se problematikou HTA a její aplikací u přístrojové techniky. Pracovala jsem ve Fakultní nemocnici v Motole jako biomedicínský inženýr, kde částečně působím dodnes. Ve volném čase se věnuji softballu a agility.

Tagged with:
Posted in Lidé