5. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 6.11.2012 od 9.00 do 14.00 hodin se v budově KOKOS v Kladně uskutečnil 5. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství. Tento ročník byl zaměřen na výsledky řešení grantu Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT11532-5 s podtitulem Management a hodnocení zdravotnické techniky. Kromě pracovníků ČVUT FBMI vystoupili pracovníci Klatovské nemocnice, a.s. (ředitel Ing. František Lešundák), Krajské zdravotní a.s. (Ing. Mgr. Martina Nováková a Ing. Martin Zeman), Nemocnice Na Homolce (Ing. Martin Mayer) a Fakultní nemocnice Motol (Ing. Jiří Petráček). Diskuse se dále zúčastnil ředitel Oblastní nemocnice Kladno, a.s. MUDr. Vladimír Lemon.

Program workshopu.

Prezentace Ivlev

Prezentace Rogalewicz

Můj životopis VR

Tagged with:
Posted in Uskutečněno