2. ročník studentské vědecké konference Ekonomie a management ve zdravotnictví- propojení a praxe HTA

Dne 16. listopadu 2011 se v galerii Domu kultury Kladno konal 2. ročník studentské vědecké konference “Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA”. Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie ve zdravotnictví v propojení s HTA.

V rámci konference bylo představeno více jak 20 studentských prací na dané téma formou ústních referátů nebo v posterové sekci.

 

Tagged with: , , ,
Posted in Uskutečněno